Szerb Antal Gimnázium
Munkaközösségek - 2021/2022

A munkaközösségek bemutatkozása (a fájlok letölthetők pdf formátumban):
A PDF dokumentumok megtekintéséhez javasoljuk az Adobe Reader programot (http://adobe.com).

Angol nyelvi munkaközösség

(Mk.vez.: Szányelné Ősz Andrea)
Bemutatkozás
Tantárgyi szabályozás
Jelentkezési lap
Osztályozóvizsga követelményei
 
Biológia-kémia munkaközösség

(Mk.vez.: Bognárné Montovay Ildikó)
A munkaközösség tagjai
Óraszámok tantervek és tankönyvek
Kapcsolódó versenyek eredményei
Felvételi statisztika
Továbbtanulás természettud. területen
Középszintű érettségi témakörök
Középszintű szóbeli vizsga szabályai
Az ének-zene tantárgy bemutatkozik

(Nitkulinecz Zsanett)
  
Francia-olasz-latin munkaközösség

(Mk.vez.: Kántor Gábor)
Magyar munkaközösség

(Mk.vez.: Farkasné Tóth Emma)
 
   
Matematika-fizika-informatika-technika

(Mk.vez.: Szemes Balázs)
Német nyelvi munkaközösség

(Mk.vez.: Assenbrenner Judit)
Bemutatkozás
Jelentkezési lap
A német évfolyam- és osztályozóvizsga témakörei
Osztályfőnöki munkaközösség

(Mk.vez.: Molnárné Pohner Mariann)
Rajz és művészettörténet tantárgy

(Németh Gyula)
Testnevelés munkaközösség

(Mk.vez.: Csete Attila)
 
Történelem-földrajz munkaközösség

(Mk.vez.: Kissné Korbel Andrea)