Szerb Antal Gimnázium
Heti óraszámok - NAT 2021-től

A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium órahálója az új NAT alapján 2020/2021-es tanévtől a bejövő négy-, 1+4 és hat évfolyamos diákok számára

(Kiegészítve 2021. július 21-én)


7. 8. 9.ny 9. évf. 10. évf. 11. 12.
Emelt szint Emelt szint Nem változott Emelt szint Emelt szint Nem változott Nem változott
Magyar irodalom 3 3 0 3 3 3 4
Magyar nyelv 2 2 2 1 1 1 1
Matematika 3 3 2 4 3 3 4
Történelem 2 3 0 2 2 3 4
Állampolgári ismeretek 0 1 0 0 0 0 1
1. idegen nyelv 3 3 12 5 5 4 4
2. idegen nyelv 0 0 6 4 4 3 3
Természettudomány 0 0 0 0 0 2 0
Fizika 2 1 0 2 3 0 0
Kémia 2 2 0 2 1 0 0
Biológia 2 1 0 2 3 0 0
Földrajz 2 2 0 2 1 0 0
Technika és tervezés 1 0 0 0 0 0 0
Digitális kultúra 1 1 4 1 2 2 0
Ének-zene 1 1 0 1 1 0 0
Rajz 1 1 0 1 1 0 0
Dráma és színház 0 1 0 0 0 0 0
Társadalomismeret 0 0 0 0 0 0 0
Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5
Retorika 0 0 1 0 0 0 0
Művészetek 0 0 0 0 0 1 0
Mozgóképkultúra és médiaismeret 0 0 0 0 0 0 1
Etika 1 1 0 0 0 0 0
Osztályfőnöki / közösségi nevelés 1 1 1 1 1 1 1
Szabadon tervezhető 0 0 0 0 0 6 6
Összesen 32 32 33 36 36 34 34