Szerb Antal Gimnázium
Az Év Osztálya cím odaítélésének feltételei

Az év osztálya megválasztására:

 • független bizottság javaslata alapján (tagjai között nem lehet osztályfõnök),
 • az évzáró előtti utolsó értekezleten,
 • titkos szavazással kerül sor.

A bizottság elé csak azok az osztályok kerülhetnek, amelyeknek:

 • az éves tanulmányi eredménye meghaladja az iskolai átlagot, valamint
 • a késések és igazolatlan óráik száma az iskolai átlag alatt marad.

E két követelménynek megfelelõ osztályokról a bizottság az alábbi szempontok alapján készít ismertetõt:

 • közösségi munka,
 • énekkarban és az iskolai ünnepélyeken való részvétel,
 • iskolarádió és az iskolai újságok mûködtetésében való részvétel,
 • a DÖK életében való aktív tevékenység,
 • tanulmányi- és sportversenyeken való részvétel és eredmények,
 • közös kulturális és kiránduló programok,
 • az osztályterem állapota,
 • kirívó fegyelmi ügyek,
 • esetleges érettségi eredmények.

A bizottság az ismertetőt az értekezleten tárja a tantestület elé, ahol az osztályfõnökök és a szaktanárok még kiegészíthetik a beszámolókat.

Ezután a tantestület titkos (szükség esetén kétfordulós) szavazással megválasztja az év osztályát, amelyet a késõbbiekben a tantestületnek már nem kell külön megszavaznia.

Az Év Osztálya címet nyerték:

 • 2019/2020-as tanévben 12.a, osztályfőnök: Szilágyi Ottilia

 • 2020/2021-es tanévben - a pandémia miatt - nem került kiosztásra.

 • 2019/2020-as tanévben 11.a, osztályfőnök: Szilágyi Ottilia

 • 2018/2019-es tanévben 11.a, osztályfőnök: Szemes Balázs

 • 2017/2018-as tanévben 11.a, osztályfőnök: Molnárné Pohner Mariann

 • 2016/2017-es tanévben 12.d, osztályfőnök: Tóth Andrea

 • 2015/2016-os tanévben 12.a, osztályfőnök: Matula Gabriella

 • 2014/2015-ös tanévben 11.a, osztályfőnök: Matula Gabriella

 • 2013/2014-es tanévben 10.b, osztályfőnök: Lehoczki György

 • 2012/2013-as tanévben 13.nyek, osztályfőnök: Ruh Katalin

 • 2011/2012-es tanévben 12.c, osztályfőnök: Csete Attila

 • 2010/2011-es tanévben 10.a, osztályfőnök: Hallai Csilla

 • 2009/2010-es tanévben 11.b, osztályfőnök: Vigh Hajnalka

 • 2008/2009-es tanévben 12.nyek, osztályfőnök: Erdélyiné Aradi Beáta

 • 2007/2008-as tanévben 12.b, osztályfőnök: Scheuringné Domonkos Éva

 • 2006/2007-es tanévben 10.nyek, osztályfőnök: Erdélyiné Aradi Beáta

 • 2005/2006-os tanévben 8.b, osztályfőnök: Lehoczki György

 • 2004/2005-ös tanévben 9.a, osztályfőnök: Szemes Balázs

 • 2003/2004-es tanévben 12.a, osztályfőnök: Smejkál Szilvia