Szerb Antal Gimnázium
Iskolánk képzési formái

Évente a kimenő 12. illetve 13. évfolyamos osztályok számával megegyező számú új osztályt indítunk:
Hatévfolyamos képzésünk

Intézményünkben ez a képzési forma az 1994/95-ös tanévben indult.

Felvehető létszám: 60 fő.
Osztályok száma: kettő.


Hatévfolyamos képzésünk arra a pedagógiai meggyőződésre épül, hogy a hosszabb képzési idő jobb lehetőséget teremt diákjaink számára az ismeretek minőségi elsajátítására és az önálló, elmélyült munkára. Ezek az osztályok általános tantervűek. Az első négy év az egységes alapozó képzés ideje.
A tanulók az első két évben azt az idegen nyelvet tanulják haladó szinten, amelyet az általános iskolában tanultak (angol vagy német).
Szintenkénti csoportbontás van magyar nyelvből, matematikából, valamint idegen nyelvekből.
A diákok a hetedik évfolyamon tanulásmódszertani foglalkozásokon vesznek részt.
A kilencedik évfolyamon kezdődik a második idegen nyelv oktatása heti 4 órában. A tanulói igényfelmérést követően az iskola személyi feltételeinek és nyelvi hagyományainak függvényében alakítja ki az angol, a német, a francia és az olasz csoportokat.
Ugyancsak a kilencedik évfolyamon van lehetőség orientációs tárgyak választására, melyek célja az adott tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek bővítése, az emelt szintű képzésre történő jelentkezés előkészítése.
A tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon diákjaink érdeklődési körüknek, továbbtanulási terveiknek megfelelően választhatnak emelt szintű tantárgyakat (max. két tantárgy), melyeket heti plusz két-három órában tanulhatnak.

Ez az oktatási szerkezet lehetőséget teremt arra, hogy az utolsó két évben kiemelt figyelmet fordítsunk a kétszintű érettségi vizsgára való felkészítésre.

1+4 évfolyamos, nyelvi előkészítős képzés

Intézményünkben ez a képzési forma a 2004-2005-ös tanévben indult.

A képzési idő: 5 év, tanulóink érettségi vizsgát a 13. évfolyamon tesznek.
Felvehető létszám: 28 fő.
Osztályok száma: egy.


A nyelvi előkészítős osztály célja, hogy az általános iskolát elvégzett, a gimnáziumba felvételizni szándékozó diákok számára olyan lehetőséget nyújtson, amely során az első évben angol nyelvet (heti 12 nyelvóra) és számítástechnikát kiemelkedően magas óraszámban tanulhassanak.
A heti 12 óra, amit több angol szakos tanár tart, kellő egyensúlyban tartalmazza a nyelvi, a kommunikációs és az országismereti képzést, így a diákok nemcsak az angol nyelvet, mint kommunikációs eszközt, hanem a nyelv mögött álló országokat, népeket és kultúrákat is megismerhetik.
A minisztériumi előirányzat és a több éves tapasztalat elemzése után megállapított heti óraszám a diákok túlnyomó többségénél elegendő a szükséges tudás megszerzéséhez, nincs szükség további magánórák, tanfolyamok szülői finanszírozásához.
A diákok az eddigi tapasztalataink alapján kimagasló eredménnyel szerepelnek az előrehozott érettségi vizsgán, és igen nagy számban szereznek közép- vagy akár felsőfokú nyelvvizsgát.
A diákok a kilencedik évfolyamon tanulásmódszertani foglalkozásokon is részt vesznek.
A következő két évben a heti 6 angolóra egy speciális nyelvi tagozat óraszámának felel meg, ami biztosítja az első év intenzív felkészítésének megfelelő folytatását. Ennek eredményeként már 11. évfolyamon érettségi vizsgát tehetnek, így kiváltva a későbbiekben egy érettségi tantárgyat, és megszerezve az emelt szintű érettségi vizsgához nélkülözhetetlen szaktárgyi felkészültséget.
Az utolsó két évben biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülés lehetőségét heti 2-3 órában azoknak a diákoknak, akik ezt igénylik.
A második idegen nyelv oktatása 11. évfolyamon kezdődik heti 6 órában. A második idegen nyelvet a gimnázium adja, az iskola személyi feltételeit figyelembe véve, illetve nyelvi hagyományainak függvényében (ez lehet német, francia, olasz).
Cél a második idegen nyelvből is középfokú nyelvtudást szerezni.
A 2013-2014-es tanévtől a belépő ö. nyelvi előkészítő osztályban a 2. idegen nyelv oktatása már az induláskor megkezdődik heti 6 órában. A képzés a további éveiben az óraszámok a négyévfolyamos képzési óraszámaival egyeznek meg.
A képzés 2. és 3. évében lehetőség van orientációs tárgyak választására, melyek célja az adott tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek bővítése, az emelt szintű képzésre történő jelentkezés előkészítése.
Az utolsó két évben diákjaink érdeklődési körüknek, továbbtanulási terveiknek megfelelően választhatnak emelt szintű tantárgyakat (max. két tantárgy), melyeket heti plusz három órában tanulhatnak.

Ez az oktatási szerkezet lehetőséget teremt arra, hogy a 12. és 13. évfolyamon kiemelt figyelmet fordítsunk a kétszintű érettségi vizsgára való felkészítésre.

Négyévfolyamos képzésünk

A négyévfolyamos képzés iskolánk régi hagyománya.

Felvehető létszám: 28 fő.
Osztályok száma: egy.


Négyévfolyamos osztályunk általános tantervű.
A tanulók első nyelvként azt az idegen nyelvet tanulják haladó szinten, amelyet az általános iskolában elkezdtek (angol vagy német).
A kilencedik évfolyamon kezdődik a második idegen nyelv oktatása heti 4 órában. A második idegen nyelvet a gimnázium adja, az iskola személyi feltételeit figyelembe véve, illetve nyelvi hagyományainak függvényében (ez lehet angol, német, francia, olasz).
A diákok a kilencedik évfolyamon tanulásmódszertani foglalkozásokon vesznek részt.
Ugyancsak a kilencedik évfolyamon van lehetőség orientációs tárgyak választására, melyek célja az adott tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek bővítése, az emelt szintű képzésre történő jelentkezés előkészítése.
Az utolsó két évben diákjaink érdeklődési körüknek, továbbtanulási terveiknek megfelelően választhatnak emelt szintű tantárgyakat (max. két tantárgy), melyeket heti plusz két-három órában tanulhatnak.

Ez az oktatási szerkezet lehetőséget teremt arra, hogy a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon kiemelt figyelmet fordítsunk a kétszintű érettségi vizsgára való felkészítésre.