Szerb Antal Gimnázium
Iskolánk képzési formái

Évente a kimenő 12. évfolyamos osztályok számával megegyező számú új osztályt indítunk:
Hatévfolyamos képzésünk

Intézményünkben ez a képzési forma az 1994/95-ös tanévben indult.

Felvehető létszám: 60 fő.

Osztályok száma: kettő (egy osztály angol nyelvi, egy osztály angol és német nyelvi).


Hat évfolyamos képzésünk arra a pedagógiai meggyőződésre épül, hogy az egy közösségben eltöltött hosszabb képzési idő jobb lehetőséget teremt diákjaink számára az ismeretek minőségi elsajátítására és az önálló, elmélyült munkára. Ezek az osztályok az első két évben emelt szintű képzést kapnak magyar nyelv és irodalomból, megalapozva ezzel az egyéb kompetenciák fejlesztését. Az első két évet egységes alapozó képzésnek tekintjük.

A tanulók az első két évben (7-8. évfolyam) azt az idegen nyelvet tanulják haladó szinten, amelyet az általános iskolában tanultak (angol vagy német).

Szintenkénti csoportbontás van magyar irodalomból, magyar nyelvből, matematikából, történelemből, valamint angol nyelvből.

A 9-10. évfolyamon az első idegen nyelv oktatása történik emelt szinten heti 5 órában.

A kilencedik évfolyamon kezdődik a második idegen nyelv oktatása heti 4 órában. A tanulói igényfelmérést követően az iskola személyi feltételeinek és nyelvi hagyományainak függvényében alakítja ki az angol, a német, a francia és az olasz nyelvi csoportokat, törekedve a közel azonos létszámra.

A tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon diákjaink érdeklődési körüknek, továbbtanulási terveiknek megfelelően választhatnak emelt szintű tantárgyakat (maximum két tantárgy), melyeket heti plusz két-három órában tanulhatnak.

Így lehetőség nyílik arra, hogy az utolsó két évben kiemelt figyelmet fordítsunk az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre.

Ez az oktatási szerkezet lehetőséget teremt arra, hogy az utolsó két évben kiemelt figyelmet fordítsunk a kétszintű érettségi vizsgára való felkészítésre.

1+4 évfolyamos, nyelvi előkészítős képzés

Intézményünkben ez a képzési forma a 2004-2005-ös tanévben indult.

Felvehető létszám: 28 fő.
Osztályok száma: egy.


A nyelvi előkészítős osztály célja, hogy a felvételt nyert diákok számára lehetőséget teremtsen az angol nyelv intenzív elsajátítására (az első évben heti 12 angolóra). Emellett az első évben az informatika tantárgyat is kiemelkedően magas óraszámban tanulják (heti 4 órában). A heti 12 angol nyelvi óra, amit több angol szakos tanár tart, kellő egyensúlyban tartalmazza a nyelvi, a kommunikációs és az országismereti képzést, így a diákok nemcsak az angol nyelvet mint kommunikációs eszközt, hanem a nyelv mögött álló országokat, népeket és kultúrákat is megismerhetik.

A többéves tapasztalat elemzése után megállapított heti óraszám minden diák számára elegendő a magas szintű tudás megszerzéséhez, nincs szükség további magánórák, tanfolyamok szülői finanszírozására.

A diákok az eddigi tapasztalataink alapján kimagasló eredménnyel szerepelnek az előrehozott érettségi vizsgán, és igen nagy számban szereznek közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgát, ezzel gimnáziumunk minden évben teljesíti az erre a képzési formára előírt jogszabályi feltételeit. Tehát kimeneti elvárás a minimum B1 szintű nyelvvizsga megszerzése, amelyre az emelt szintű nyelvi érettségi is lehetőséget biztosít.

A 9. évfolyamtól kezdve a nyelvi előkészítős osztály integrálódik a 4 évfolyamos képzési rendszerbe.

A második idegen nyelv oktatása az első évben kezdődik heti 6 órában. A második idegen nyelvet a gimnázium adja, az iskola személyi feltételeit figyelembe véve, illetve nyelvi hagyományainak függvényében (ez lehet német, francia, olasz).

Cél a második idegen nyelvből is középfokú nyelvtudást szerezni.

Az utolsó két évben diákjaink érdeklődési körüknek, továbbtanulási terveiknek megfelelően választhatnak emelt szintű tantárgyakat (maximum két tantárgy), melyeket heti plusz három órában tanulhatnak, kiemelt figyelmet fordítva az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre.

Négyévfolyamos képzésünk

A négyévfolyamos képzés iskolánk legrégebbi képzési formája.

Felvehető létszám: 28 fő.
Osztályok száma: egy (az osztály egyik fele angol nyelvi, a másik fele német nyelvi).


Négyévfolyamos osztályunk általános tantervű.

9. és 10. évfolyamon a tanulók első nyelvként azt az idegen nyelvet tanulják emelt szinten heti 5 órában, amelyet az általános iskolában elkezdtek (angol vagy német).

A kilencedik évfolyamon kezdődik a második idegen nyelv oktatása heti 4 órában. A második idegen nyelvet a gimnázium adja, az iskola személyi feltételeit figyelembe véve, illetve nyelvi hagyományainak függvényében (ez lehet angol, német, francia, olasz).

Az utolsó két évben diákjaink érdeklődési körüknek, továbbtanulási terveiknek megfelelően választhatnak emelt szintű tantárgyakat (maximum két tantárgy), melyeket heti plusz két-három órában tanulhatnak.

Így lehetőség nyílik arra, hogy a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon kiemelt figyelmet fordítsunk az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre.