Szerb Antal Gimnázium
Felvételi tudnivalók

A felvételi eljárásban csak azok a 6. és 8. osztályos tanulók vehetnek részt, akik 2022. január 22-én (szombaton) megírják a központi felvételi írásbeli magyar nyelv és matematika dolgozatot.Az egyénileg jelentkezést benyújtó tanulók (elsősorban a hatévfolyamos képzésre jelentkezők) is kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi jelentkezési lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség. A középfokú iskolákba történő felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztató az Oktatási Hivatal oldalán érhető el.

2022. február 18-ig kell benyújtani a felvételi kérelmet (jelentkezési lapot), melyhez minden esetben csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelő lapját (másolatát).

6 évfolyamos
4 és 1+4 évfolyamos
képzésre jelentkezők számára a 2022/2023-as tanévre

A jelentkezési lapok kitöltése:
Egy tanuló több iskolába is jelentkezhet. Ezt a tanulói adatlapra kell felvezetni, a felsorolás egyben sorrendiséget is jelent.
A Győrbe küldendő tanulói adatlapot egy példányban, a középiskolákba küldött jelentkezési lapot annyi példányban kell kitölteni, ahány iskolába a tanuló jelentkezett. A jelentkezési lapon a többi választott iskolát nem kell feltüntetni az adott iskolán belül választott különböző tagozatokat viszont igen.

6. osztályos tanulók

A tanulók leadhatják pontosan kitöltött tanulói adatlapjukat és jelentkezési lapjukat saját általános iskolájukban, de ezeket közvetlenül is megküldhetik a győri Felvételi Központnak és a választott középiskolának.

Felhívjuk a tisztelt Szülők és Diákok figyelmét, hogy a 0001-es (angol nyelv) és 0002-es (német nyelv) tanulmányi területre csak azok a tanulók jelentkezhetnek, akik az általános iskolában az adott nyelvet tanulták és abból rendelkeznek 5. év végi és 6. félévi osztályzattal.

8. osztályos tanulók

A tanulók tanulói adatlapjukat és jelentkezési lapjukat pontosan kitöltve a saját általános iskolájukban adják le. Ezeket az általános iskola továbbítja majd a középiskoláknak és a Felvételi Központnak.

Felhívjuk a tisztelt Szülők és Diákok figyelmét, hogy a 0021-es (angol nyelv) és 0022-es (német nyelv) tanulmányi területre csak azok a tanulók jelentkezhetnek, akik az általános iskolában az adott nyelvet tanulták és abból rendelkeznek 7. év végi és 8. félévi osztályzattal.

A 0031-es (1+4 évfolyamos) tanulmányi területre lehet jelentkezni függetlenül attól, hogy a tanuló milyen nyelvet tanult az általános iskolában.

FONTOS!
A Szerb Antal Gimnáziumba csak azok a tanulók adhatják be jelentkezési lapjukat 2022. február 18-ig, akik részt vettek a központi felvételi vizsgán. A gimnázium külön felvételit nem szervez, a pontszámítás alapjául a hozott és a központi vizsgán szerzett pontok szolgálnak.

A felvételi pontszám maximum 150 pont, amelyből 50 a hozott pont, 100 pedig a központi felvételin szerezhető. A hozott pontszámot

  • magyar nyelv
  • magyar irodalom
  • matematika
  • történelem
  • idegen nyelv
tantárgyak alapján számoljuk.

A 6 évfolyamos képzésre jelentkezők esetén az 5. év végi és a 6. félévi eredményeket vesszük figylembe.

A 4 és 1+4 évfolyamos képzésre jelentkezők esetén az 7. év végi és a 8. félévi eredményeket vesszük figylembe.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2022. március 16-án lehet megtekinteni a honlapon!
(Az oktatási azonosító vagy a megadott jelige alapján)

Felvételi rangsorolás:
A felvételizők rangsorolása kizárólag az elért pontszám alapján történik.
Az azonos pontszám esetén az iskola Pedagógiai Programjában lefektetett szabályozás alapján a következő elvek érvényesülnek:

Ha két vagy több felvételiző azonos pontszámot ér el a sorrendet az alábbiak szerint állapítjuk meg:

  • Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
  • Lakóhelye vagy tartózkodási helye a XVI. kerületben van
  • Aki az egységes írásbeli felvételin több pontot szerzett
  • Akinek testvére iskolánk tanulója
  • Családi kötödése van a gimnáziumhoz (pl. szülei is a gimnáziumba jártak)

FIGYELEM!
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló határozatot 2022. április 29-ig elektronikusan küldjük ki a felvételi lapon megadott e-mail-címre.
Kérjük, figyeljék postafiókjuk SPAM mappáját is!