Szerb Antal Gimnázium
Tanáraink és egyéni fogadóóráik - 2021/2022

Kérjük a Szülőket, hogy az egyéni fogadóórákat minden esetben telefonon, vagy az email-ben egyeztessék a szaktanárokkal!
Az iskola csengetési rendjét az alábbi oldalon találják meg!

Név
E-mail
Szak(ok)
Inotai István, intézményvezető
(történelem, könyvtár, társadalom- és állampolgári ismeretek szak)
 
szag
    
Szerda 1., 2. óra - előzetes egyeztetés után!
Némethné Nyikos Katalin, int.v.h.
(biológia, földrajz)
nnyikos
  
Limpár Zsuzsanna, int.v.h.
(német nyelv)
 
limparzs

Assenbrenner Judit
(német nyelv)
 
assenbrenner
Báthori Katalin (10.d)
(matematika, fizika)
 
bathorik
  
Bognárné Montovay Ildikó (7.a)
(biológia, földrajz)
 
monti
  
Borbélyné Barna Csilla
(testnevelés)
 
barnacsilla
Csete Attila (10.c)
(testnevelés)
 
csete
Cselőtei Gábor
(biológia, kémia)
 
cselotei
  
Csolakov János
(matematika, fizika, informatika)
 
csolakov
    
Drubina Éva
(angol nyelv)
 
eva.drubina
Farkasné Tóth Emma
(magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv)
 
emma
  
dr. Fridliné dr. Lajos Ildikó
(biológia, kémia)
 
li123
  
Fritz Erzsébet
(német nyelv)
 
fritz
Hegedüsné Lellei Andrea
(angol nyelv)
 
landrea
Jánvári Zsuzsanna
(matematika)
 
janvari
Juhász Viktória (9.b)
(magyar nyelv és irodalom)
 
jviki
Kántor Gábor (12.c)
(francia nyelv, társadalomismeret)
 
kantorg
  
Keszi Dóra
(magyar nyelv és irodalom, történelem)
 
keszi.dora
  
Kiss Gergely
(angol nyelv)
 
kissgergely
Kiss Roland (11.d)
(angol nyelv, francia nyelv)
 
kissroland
  
Kissné Korbel Andrea
(magyar nyelv és irodalom, történelem)
 
korbel
  
Kovács Sándor
(matematika, fizika)
 
kovacs.sandor
  
Köles Gábor (10.b)
(matematika, fizika)
 
koles
  
Lehoczki György (11.b)
(földrajz, történelem)
 
lehoczkigy
  
Lukács Márton (8.a)
(biológia, fizika)
 
lukacs
  
Maácz László (9.c)
(magyar nyelv és irodalom, történelem)
 
maaczl
  
Matula Gabriella
(magyar nyelv és irodalom, történelem)
 
matula
  
Mihály Tünde
(angol nyelv, német nyelv)
 
mt
  
Mikecz Tamás Péter (12.d)
(magyar nyelv és irodalom, történelem)
 
mikeczt
  
Mikecz Tamásné
(magyar nyelv és irodalom, latin nyelv)
 
mikeczkr
  
Molnár István (8.b)
(testnevelés, földrajz)
 
molnari
  
Molnárné Pohner Mariann (9.a)
(német nyelv)
 
molnar
Németh Gyula
(rajz, művészetek)
 
nemgyula
Nitkulinecz Zsanett
(ének-zene)
 
antaloc
Ősz Andrea
(angol nyelv)
 
oszandi
Pesti Pálma
(angol nyelv)
 
pestipalma
Rubint István (7.b)
(történelem, társadalomismeret)
 
rubint
  
Schützné Horváth Sára (11.a)
(német nyelv, francia nyelv)
 
horvaths
  
Szabó Enikő
(matematika, informatika)
 
szaboeniko
  
Szabóné Szebeni Márta (11.c)
(angol nyelv, testnevelés)
 
szebeni
  
Szemes Balázs
(matematika, fizika)
 
szemes
  
dr. Szepesi Gábor (11.b)
(történelem, földrajz, társ.ism.)
 
szepesi
    
Szilágyi Ottilia (12.a)
(matematika, kémia)
 
szilagyio
  
Tagai Edina (9.d)
(olasz nyelv, történelem)
 
tagai
  
Takáts Botond
(informatika)
 
btakats
Tóth Andrea
(testnevelés)
 
tothandrea
Tóth Judit
(angol nyelv)
 
tothj
Tóth Noémi
(magyar nyelv és irodalom, francia nyelv)
 
tnoemi
  
Török Bíborka (9.nyek)
(matematika)
 
torokbiborka
Vasváry Virág
(angol nyelv, latin nyelv)
 
fleur
  
Veres Ildikó
 
GYES
Vigh Hajnalka (10.a)
(magyar nyelv és irodalom, történelem)
 
vigh
  
Vinczéné Farkas Györgyi
(angol nyelv)
 
georgina