Szerb Antal Gimnázium
Tanulmányi díj

A tanulmányi díj odaítélésének rendje

Kiemelkedően jó tanulmányi munkájuk jutalmaként a Szerb Antal Gimnáziumban tanuló diákok tanulmányi díjban részesülhetnek. A gimnázium tantestülete, a Cinkotai FŐNIX Alapítvány kuratóriuma a diákönkormányzat képviselőivel egyetértésben a díjak odaítélésének elveit az alábbiakban határozza meg:

Tanulmányi díjban részesülhetnek azok a tanulók, akiknek a gimnáziumban kapott utolsó félév osztályzatai közül a

  • magatartása és szorgalma legalább jó. A magatartás és a szorgalom értékelése az átlagba nem számít. A késések miatt kapott hármas magatartás nem jelent kizáró okot, ebben az esetben egyéni elbírálást kell alkalmazni a pályázat elemzése során.
  • magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, egy itt tanult idegen nyelv, továbbá két, a tárgyévben tanult választható tantárgy átlaga 4,0 felett van.
  • a 8. évfolyamon a választható tantárgy lehet: fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika.
  • 9., 10., 11., 12. évfolyamon a választható tantárgy lehet: második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, társadalomismeret.
  • sem elméleti, sem készségtárgyakból közepesnél rosszabb osztályzata nincs.

A kezdő évfolyamon tanulók a 2018/2019. tanévben pályázhatnak először.

A nyelvi előkészítő osztály tanulói eltérő tantárgyfelosztásuk miatt a harmadik évtől kezdődően indulhatnak a pályázaton.

HATÁRIDŐK
a pályázat meghirdetése2017. december 04.
a pályázatok beadásának határideje2017. december 08. 15 óra
a pályázatok elbírálása2017. december 11.
a pályázatok eredményének kihirdetése2017. december 13.
a tanulmányi díj kifizetése 2017. december 14. 1045-kor a Díszteremben

A pályázatokat az osztályfőnöknek kell leadni!

Budapest, 2017. december 4.

Ruh Katalin sk.
az alapítvány elnöke