Szerb Antal Gimnázium
Tanulmányi díj

A tanulmányi díj odaítélésének rendje

Kiemelkedően jó tanulmányi munkájuk jutalmaként a Szerb Antal Gimnáziumban tanuló diákok tanulmányi díjban részesülhetnek. A gimnázium tantestülete, a Cinkotai FŐNIX Alapítvány kuratóriuma a diákönkormányzat képviselőivel egyetértésben a díjak odaítélésének elveit az alábbiakban határozza meg:

Tanulmányi díjban részesülhetnek azok a tanulók, akiknek a gimnáziumban kapott - a pályázatot megelőző - utolsó év osztályzatai közül a

  • magatartása és szorgalma legalább jó. A magatartás és a szorgalom értékelése az átlagba nem számít. A késések miatt kapott hármas magatartás nem jelent kizáró okot, ebben az esetben egyéni elbírálást kell alkalmazni a pályázat elemzése során.
  • magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, egy itt tanult idegen nyelv, továbbá két, a tárgyévben tanult választható tantárgy átlaga 4,0 felett van.
  • a 8. évfolyamon a választható tantárgy lehet: fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika.
  • 9., 10., 11., 12. évfolyamon a választható tantárgy lehet: második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, társadalomismeret.
  • sem elméleti, sem készségtárgyakból közepesnél rosszabb osztályzata nincs.

A nyelvi előkészítő osztály tanulói eltérő tantárgyfelosztásuk miatt a harmadik évüktől kezdődően indulhatnak a pályázaton.

A pályázatokat az osztályfőnöknek kell leadni!

Budapest, 2018. szeptember 3.

Ruh Katalin sk.
az alapítvány elnöke