Szerb Antal Gimnázium
Tájékoztatás...

...az etika / etika (hittan) oktatásáról a Szerb Antal Gimnázium 7. és 8. évfolyamán.

Tisztelt Szülők!

Intézményünk az osztályfőnökeink által oktatott etika tantárgyban – tiszteletben tartva a család meghatározó szerepét a nevelésben – nagyszerű lehetőséget lát a szociális nevelésre (pl. együttműködési készség, szabálykövetés, tolerancia, elfogadás, osztályközösség, önismeret fejlesztése), és az egészségnevelésre.

A törvényi előírások szerint az etika óra alternatívájaként egyházi jogi személy által szervezett etika (hittannoktatás) választható, amely az etikához hasonlóan a kötelező tanórai foglalkozások része. Az etika (hittan) órát az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató tartja az iskolában az etika órával egy időben vagy a kora délutáni órákban, esetleg iskolán kívül hétvégén.

A beiratkozáskor a csatolt adatlapon Önöknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az osztályfőnök által tartott etika órát, vagy az egyházi jogi személy által szervezett etika (hittan) órát választják-e. Az etika, illetve az etika (hittan) óra választása a törvényi előírások szerint egész tanévre szól, a döntést tanév közben nem lehet megváltoztatni.

  • Az EMMI rendelet 14. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a már tanulói jogviszonyban álló, hatévfolyamos képzésben részt vevő, leendő nyolcadik évfolyamos tanulóknak (jelenlegi 7.a és 7.b) a nyilatkozatok leadási határideje:
    Az aktuális tanév május harmadik hete.
  • A jövő felvételt nyert, leendő 7. évfolyamos tanulók a beiratkozáskor nyilatkoznak választási szándékukról.

Intézményünknek a következő tanévre eddig a következő egyházi jogi személyek jelezték, hogy igény esetén megszervezik az iskolában az etika- (hittan)oktatást:

Katolikus Egyház: Papp Katalin hitoktató

Magyarországi Református Egyház, Mátyásföldi Református Egyházközösség: Bíró Botond lelkipásztor +36-30/867-8968

Magyarországi Evangélikus Egyház: Vető István +36-20/824-4244

A felsorolt egyházi jogi személyeken felül természetesen jelezni lehet az igényt más egyházi jogi személy által szervezett etika (hittan) oktatásra is, amelyet az iskola megpróbál megszervezni.


intézményvezető