Szerb Antal Gimnázium
Tankönyvrendeléssel kapcsolatos tudnivalók

A tartós tankönyvekkel kapcsolatos tudnivalók
A tankönyvtámogatásra való jogosultság feltételei
A tankönyvrendelő lista kitöltése
A tankönyvek kifizetése és átvétele
A tankönyvfelelős elérhetősége


A tartós tankönyvekkel kapcsolatos tudnivalók

A 7., 8. és 9. évfolyamos diákok térítésmentesen kapták tankönyveiket, ezért azokat a tanév végén egy meghatározott időpontban le kell adni. Ha valakinél megrongálódott a tankönyv, vagy belefirkált abba, akkor a könyvtári példány helyett egy ugyanolyan, de elfogadható állapotút kell beadnia. Ez vonatkozik a felsőbb évfolyamokon is azokra a diákokra, akik rászorultsági alapon kaptak bizonyos tankönyveket a könyvtárból.

Akik szeretnének saját tankönyveket vásárolni, megtehetik például a következő helyeken:

KELLO Webáruház
Kódex Könyvesbolt: 1085 Budapest, József körút 63.
Kódex Tankönyvcentrum: 1054 Budapest, Honvéd utca 5.

GÉNIUSZ Tankönyv
FÓKUSZ Tankönyv
Mozaik Könyvesbolt: 1082 Budapest, Üllői út 70.
MOZAIK Kiadó


A tankönyvtámogatásra való jogosultság feltételei

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2003. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményre jogosult a tanuló, ha az alábbiak közül valamelyik feltétel teljesül:
  1. tartósan beteg,
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A jogosultság igazolása
A jogosultságot a megfelelő dokumentum bemutatásával igazolni kell. Ez lehet bármilyen igazolás az emelt összegű családi pótlékról, orvosi szakvélemény, illetve határozat. Nagycsaládosok esetében, ahol nagyobb gyermeket tanulmányai miatt beszámítanak a családi pótlék összegének megállapításakor, tanév elején iskolalátogatási igazolást is kérünk. Adott tanévre akkor jár a kedvezmény, ha a jogosultság szeptemberben fennáll. Bármilyen változást a szülő 15 napon belül köteles az iskolának bejelenteni. A jogosultságot igazolni a tankönyvek megrendelésekor vagy átvételekor kell, illetve tanév közben akkor, ha valakinek lejár a korábbi igazolása.


A tankönyvrendelő lista kitöltése

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy a gyermekük által májusban hazaküldött tankönyvrendelő lista kitöltésekor az alábbiakra ügyeljenek.
  1. Ellenőrizzék az adatokat (név, lakcím)! Ha valami hibás, akkor húzzák át, és javítsák!
  2. Húzzák ki a listáról azokat a tankönyveket, amelyeket nem kívánnak megrendelni, mert már megvannak a családban, vagy más forrásból szerzik be! Fontos, hogy előtte ellenőrizzék a kiadói kódot, mert a cím alapján nem mindig lehet tudni, hogy ugyanannak a kiadónak ugyanarról a kiadványáról van-e szó. Ha valamiben nem tudnak dönteni, kérdezzék a szaktanárokat vagy a tankönyvfelelőst!
  3. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultakat is kérjük, hogy nézzenek körül otthon, és húzzák ki azokat a könyveket, amelyek használható állapotban megtalálhatók, mert esetleg egy nagyobb gyermek korábban már megkapta. Számukra bizonyos tankönyveket könyvtári kölcsönzéssel tudunk biztosítani, ezekbe beleírni nem szabad. Munkafüzeteket és nyelvkönyvet mindenki sajátot kap.
  4. Mindenképpen írják alá a megrendelőlapot, ezzel jelzik, hogy a listán szereplő – és ki nem húzott – tankönyveket kérik. A Könyvtárellátó a megrendelt tankönyvcsomagot az iskolába fogja szállítani augusztusban.
Kérjük, hogy az aláírt lapokat küldjék vissza az osztályfőnök által megadott határidőig.


A tankönyvek kifizetése és átvétele

A 2017/2018-as tanévtől a 7., 8. és 9. évfolyamos diákok térítésmentesen kapják meg a tankönyveket. A munkafüzetek és nyelvkönyvek kivételével minden tankönyv könyvtári tulajdonba kerül, ezért azokat a tanév végén vissza kell adni. Kérjük, a diákok ne írjanak ezekbe a könyvekbe még ceruzával sem, átlátszó borítóba kössék be, és valahol tüntessék fel a nevüket.

A 10., 11. és 12. évfolyamon továbbra sem kell fizetniük a tankönyvekért azoknak a szülőknek, akik normatív támogatásra jogosultak. (Ennek feltételeit lásd külön pontban!)

Azok a szülők, akik maguk fizetik gyermekük tankönyvcsomagját, a tanév elején az iskolában kapták meg a számlát és a csekket is. A befizetés határideje szeptember 15. Fizetni lehet készpénzzel, banki átutalással és iskolakezdési utalvánnyal is a kijelölt postahivatalokban. A Könyvtárellátó nyitott egy
szülői felületet, ahol regisztráció után online fizetésre és számla letöltésére is lesz lehetőség augusztus 3. és szeptember 15. között.

További információk találhatók a Könyvtárellátó honlapján diákok és szülők számára.

A tankönyvek átvételének időpontjáról iskolánk honlapján adunk tájékoztatást a nyári szünetben.


A tankönyvfelelős elérhetősége

Bármilyen tankönyvrendeléssel vagy normatív támogatással kapcsolatos kérdéssel forduljanak az iskolai tankönyvfelelőshöz!

Neve: Hallai Csilla
Elérhetősége: személyesen vagy telefonon az iskolai könyvtárban (783-80-31/7-es mellék), illetve a tankonyvrendeles email-címen.