Szerb Antal Gimnázium
VEKOP -7.3.3-17

Digitális környezet a köznevelésben

A projekt célja a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, valamint a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-eszközök használatának erősítése, a digitális kompetencia fejlesztése a megadott kulcskompetenciákon keresztül.

A SzAG kiemelten fontosnak tartja, hogy a diákjaink a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciákat elsajátítsák, biztosan és biztonságosan használják, továbbá megalapozza számukra az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges készségeket.