Szerb Antal Gimnázium
Érettségi dolgozatok megtekintése

2020. május 28-án délelőtt óránkénti beosztásban érkeznek a tanulók, akik az egészségügyi előírásoknak megfelelően 7-8 fős csoportokban tekinthetik meg a kijavított dolgozataikat, amelyekről elektronikus úton másolatot készíthetnek.

Az otthon letöltött javítási-értékelési útmutatók alapján nézik át munkájuk értékelését.

A dolgozatok megtekintésének beosztása:

12.A
0800 - 0900
12.B
0900 - 1000
12.C
1000 - 1100
12.D
1100 - 1200

A megtekintés helyszíne: 103-as, 104-es, 105-ös, 106-os tantermek.

Minden osztály a rendelkezésére álló 1 órában a fenti 4 terembe tud leülni a pontos beosztást az ajtókra függesztjük ki. Kérem, az 1 órás időkorlát miatt mindenki pontosan érkezzen!

Amennyiben a javításokkal kapcsolatban kérdés merül fel, kérjük, hogy az érintett tanárral a távoktatás során használt felületen keresztül vegyétek fel a kapcsolatot, és egyeztessétek a problémát.
Ez mind a közép-, mind az emelt szintű dolgozatokra egyaránt érvényes.

Ha jogorvoslati kérelmet kívántok benyújtani, azt 2020. június 2-án (kedd) 16 óráig tehetitek meg. A megírt, aláírásotokkal hitelesített beadványt szkennelve küldjétek be a e-mail címre.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

A jogorvoslati kérelemről hozott döntés eredményét elektronikus úton hozzuk tudomásotokra.

Üdvözlettel:

igazgató