Szerb Antal Gimnázium
Ideiglenes felvételi jegyzék
tanulmányi területenként

Általános tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassák el!

1. Az elért összpontszám alapján a Szerb Antal Gimnáziumba biztosan felvett tanulók sárga színnel vannak jelölve. (Feltéve, ha ők is első helyen hozzánk kívánnak jönni.)

2. A várólistáról (kék szín) a korábbi évek tapasztalatai alapján még igen sokan bekerülhetnek hozzánk. Ennek oka a több intézménybe történő párhuzamos jelentkezés.

3. A várólistáról azok a tanulók nyerhetnek felvételt intézményünkbe, akik vagy első helyen jelöltek meg minket, vagy az előttünk megjelölt iskolába nem jutottak be.

4. Az iskolák sorrendjén változtatni csak akkor érdemes, ha valamilyen ok miatt a tanuló biztosan nem akar hozzánk jönni. Ellenkező esetben az esélyét is elveszti annak, hogy felvételre kerüljön. Ha mégis módosítani kíván, azt a hatosztályos képzésre jelentkező önállóan, míg a négy és 1+4 évfolyamos képzésre jelentkező az általános iskolában teheti meg, de mindenképpen jeleznie kell a gimnáziumunknak is!

5. Aki nem került a várólistára (fehér szín), az nem felelt meg a gimnázium által előírt felvételi követelményeknek.0001 - hat évfolyamos angol (felvehető 44 fő)

0002 - hat évfolyamos német (felvehető 14 fő)

0021 - négy évfolyamos angol (felvehető 14 fő)

0022 - négy évfolyamos német (felvehető 14 fő)

0031 - 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő (felvehető 28 fő)