Szerb Antal Gimnázium
Heti óraszámok

A táblázat az alábbi osztályokra/évfolyamokra érvényes: 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 9.ny, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam.

A 2020/2021-es tanévtől bevezetett új NAT alapján - felmenő rendszerben - az óraszámok változnak.
Az oldalt rövidesen aktualizáljuk.

A táblázat utolsó oszlopában színek a hatévfolyamos, az 1+4 évfolyamos és négyévfolyamos képzéseket jelölik.

7. évf. 8. évf. 9.ny oszt. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Összes óraszám*
Biológia 2 2   - 2 2 2 360
  - - 2 2 2 216
  - 2 2 2 216
 
Első idegen nyelv
(6 és 4 évf. képzésen)
(angol / német)

4 4   4 4 4 4 868
 
  4 4 4 4 576
 
Első idegen nyelv
(5 évf. képzésen)
(angol)
 
  12 4 4 4 4 1008
 
 
Ének-zene 1 1   1 1 - - 144
  1 1 - - - 72
  1 1 - - 72
 
Fizika 2 2   2 2 2 - 360
  - 2 2 2 - 216
  2 2 2 - 216
 
Földrajz 2 2   2 2 - - 288
  - 2 2 - - 144
  2 2 - - 144
 
Hit- és erkölcstan 1 1   - - - - 72
 
 
 
Informatika 1 1   1 1 - - 144
  4 1 1 - - 216
  1 1 - - 72
 
Latin nyelv** - -   - 1 3 3 252
  - - 1 3 3 252
  - 1 3 3 252
 
Kémia 2 2   2 2 - - 288
  - 2 2 - - 144
  2 2 - - 144
 
Magyar irodalom 2 2   2 3 3 4 576
  - 2 3 3 4 432
  2 3 3 4 432
 
Magyar nyelv 2 2   2 1 1 1 324
  2 2 1 1 1 252
  2 1 1 1 180
 
Második idegen nyelv
  4 4 3 3 504
  6 4 4 3 3 720
  4 4 3 3 504
 
Matematika 3 3   4 3 3 4 720
  2 4 3 3 4 576
  4 3 3 4 504
 
Mindennapos testnevelés*** 2 2   2 2 2 2 432
  2 2 2 2 2 360
  2 2 2 2 288
 
Művészetek - -   - - - 1 36
  - - - - 1 36
  - - - 1 36
 
Osztályfőnöki 1 1   1 1 1 1 216
  1 1 1 1 1 180
  1 1 1 1 144
 
Rajz 1 1   1 1 - - 144
  1 1 - - - 72
  1 1 - - 72
 
Retorika  
  1 - - - - 36
 
 
Társadalomismeret - -   - - 1 1 72
  - - - 1 1 72
  - - 1 1 72
 
Testnevelés 3 3   3 3 3 3 648
  3 3 3 3 3 540
  3 3 3 3 432
 
Történelem 2 2   2 3 3 4 576
  - 2 3 3 4 432
  2 3 3 4 432
 
Heti alapóraszám
(mindennapos testneveléssel)
31 31 35 33 35 28 30  
Választható óraszámok
(orientáció, emelt órák ill. latin nyelv)
- - - +2-3 ori +2-5 ori, latin +3-9 emelt, latin +3-9 emelt, latin


*Az összes óraszámot 36 hét/tanévvel számoljuk.

**A latin nyelv "harmadik nyelv"-ként választható.

***A mindennapos testnevelés alól sportegyesületi igazolással felmentés kérhető.