Szerb Antal Gimnázium
Tankönyvrendeléssel kapcsolatos tudnivalók

A tankönyvtámogatásra való jogosultság feltételei
A tankönyvrendelő lista kitöltése
A tankönyvek kifizetése és átvétele
A tankönyvfelelős elérhetőségeiA tankönyvtámogatásra való jogosultság feltételei

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2003. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményre jogosult a tanuló, ha az alábbiak közül valamelyik feltétel teljesül:
  1. tartósan beteg,
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A jogosultság igazolása

A jogosultságot a megfelelő dokumentum bemutatásával igazolni kell. Ez lehet bármilyen igazolás az emelt összegű családi pótlékról, orvosi szakvélemény, illetve határozat. Nagycsaládosok esetében, ahol nagyobb gyermeket tanulmányai miatt beszámítanak a családi pótlék összegének megállapításakor, tanév elején iskolalátogatási igazolást is kérünk. Adott tanévre akkor jár a kedvezmény, ha a jogosultság október 1-jén fennáll. Bármilyen változást a szülő 15 napon belül köteles az iskolának bejelenteni. A jogosultságot igazolni a tankönyvek megrendelésekor vagy átvételekor kell, illetve tanév közben akkor, ha valakinek lejár a korábbi igazolása. Amennyiben a szükséges igazolások benyújtása október 1. napjáig nem történik meg, a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig be kell fizetni. Ha valaki nyáron válik támogatásra jogosulttá, akkor is nyújtsa be a szükséges papírokat, mert tanév elején még van lehetőség a státuszmódosításra.

Lap tetejére!A tankönyvrendelő lista kitöltése

Kérjük, hogy a gyermekük által májusban hazaküldött tankönyvrendelő lista kitöltésekor az alábbiakra ügyeljenek.
  1. Ellenőrizzék az adatokat (név, lakcím)! Ha valami hibás, akkor húzzák át, és javítsák!
  2. Húzzák ki a listáról azokat a tankönyveket, amelyeket nem kívánnak megrendelni, mert már megvannak a családban, vagy más forrásból szerzik be! Fontos, hogy előtte ellenőrizzék a kiadói kódot, mert a cím alapján nem mindig lehet tudni, hogy ugyanannak a kiadónak ugyanarról a kiadványáról van-e szó. Új és régi kerettantervi könyvek különböző mértékben térnek el. Ha valamiben nem tudnak dönteni, kérdezzék a szaktanárokat vagy a tankönyvfelelőst!
  3. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultakat is kérjük, hogy nézzenek körül otthon, és húzzák ki azokat a könyveket, amelyek használható állapotban megtalálhatók, mert esetleg egy nagyobb gyermek korábban már megkapta. Számukra bizonyos tankönyveket könyvtári kölcsönzéssel tudunk biztosítani, ezek a listán már így is szerepelnek. Munkafüzeteket és nyelvkönyvet mindenki sajátot kap.
  4. Mindenképpen írják alá a megrendelőlapot, ezzel jelzik, hogy a listán szereplő – és ki nem húzott – tankönyveket kérik. Bizonyos évfolyamokon vannak kétoldalas megrendelők is, úgyhogy mindenképpen forgassák meg a papírokat, az aláírásnál van a vége. A Könyvtárellátó a megrendelt tankönyvcsomagot az iskolába fogja szállítani augusztusban.
  5. Kérjük, hogy az aláírt lapokat küldjék vissza az osztályfőnök által megadott határidőig.
Lap tetejére!A tankönyvek kifizetése és átvétele


További információk találhatók a Könyvtárellátó honlapján diákok és szülők számára itt.

A tankönyvek átvételének időpontjáról iskolánk honlapján adunk tájékoztatást a nyári szünetben.

Lap tetejére!A tankönyvfelelős elérhetőségei

Bármilyen tankönyvrendeléssel vagy normatív támogatással kapcsolatos kérdéssel forduljanak az iskolai tankönyvfelelőshöz!

Neve: Hallai Csilla
Elérhetősége: személyesen vagy telefonon az iskolai könyvtárban (400-18-14/16-os mellék), illetve a hallai email-címen.

Lap tetejére!