Szerb Antal Gimnázium
Arany Katedra Emlékplakett

Gyulay Éva

Felsőfokú tanulmányait 1970-ben az ELTE TTK matematika – fizika – ábrázoló geometria szakán jó eredménnyel fejezte be.
1969. szeptember 1-étől a mai napig a Szerb Antal Gimnázium matematika – fizika szakos középiskolai tanára.

Évtizedek óta első munkahelyén kimagasló színvonalú oktató – nevelő munkája eredményeként diákok nemzedékei nőttek fel keze alatt és szívták magukba a matematika és fizika szeretetét, s példáján szép számmal váltak kiváló tanárokká, tudósokká.

Tanári pályafutása során rendszeresen vállalt és vállal a mai napig osztályfőnökséget, bensőséges kapcsolatot alakítva ki tanítványaival, önállóságra, őszinteségre nevelve őket, problémamegoldásban higgadtsága, kiegyensúlyozottsága és embersége segítette.

1980-as évek elejétől a matematika munkaközösség vezetője. Munkaközössége dolgozta ki és alkalmazta a „Matematika gyenge gyerekeknek, de jól” módszert. A kísérletnek köszönhetően évről – évre kevesebb lett a bukás matematikából. A Fővárosi Pedagógiai Intézet felkérésére „Budapesti tehetséggondozó szakkört” vezetett. Évek óta a 11. és a 12. évfolyamos emelt szintű matematika csoport vezetője. Diákjai kimagasló érettségi és felvételi eredményeket érnek el. Tanítványai rendszeresen visszajárnak hozzá, problémáikban segítséget, biztatást várva, sikereikben közösen osztozva.

Évek óta a Szerb Antal Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, valamint az Iskolaszék tanári oldalának tagja.

Kitüntetések:

  • 1976. Miniszteri dicséret
  • 1983. Kiváló Munkáért kitüntető jelvény
  • 1989. Kiváló pedagógus cím és jelvény
  • 1990.Beke Manó emlékdíj kiváló matematika oktató és népszerűsítő munkásságáért (Bolyai János Matematika Társulat)
  • 1994. Főtanácsosi cím
  • 2007. Arany Katedra Emlékplakett

Emberi példamutatása, magas színvonalú pedagógiai tevékenysége, a tanulókkal és a szülőkkel kialakított kitűnő tanár – diák viszonya példaértékű lehet a következő nemzedékeknek.